×

Linker og priser

Vårt 15 års jubileum - våre "stjerner"

Priser:
2.730kr (100%) Ny makspris pr.1.1.17 + 650 kr i kostpenger . Det inkluderer alle måltider unntatt lunsj til mandag som er turdag. Frokost hver dag, varm lunsj fire dager i uka, ettermiddagsmat/fruktmåltid hver dag samt all drikke.
Vi har inntektsregulert pris og søskenmoderasjon.

Rammeplan

Barnehageloven