×

Linker og priser

PRISER:

Makspris pr.01.01.19 - 2.990kr (100%)
Makspris pr.01.08.19 - 3.040Kr (100%)
Kosrpris kommer i tillegg 

Kostpris

Eventyrskogen/Bikuben - 540kr
Varm lunsj - 4 dager 
Melk og frukt - 5 dager

Drømmehagen/Smilehullet - 650kr
Varm lunsj - 4 dager
Frokost, ettermiddagsmat, frukt og drikke - 5 dager


Vi har inntektsregulert pris og søskenmoderasjon.


LINKER:

UDIR - Foreldrebetaling

REGJERINGEN - Barnehageloven

UDIR - Rammeplan

Vedtekter - Link til høyre under vedlegg