×

Hvorfor musikk, dans og drama?

Dette er kreative, morsomme og lystbetonte arbeidsmetoder som innbyr til kreative prosesser. Forskning viser at:

·         - Vi stimulerer sansene i kreativitet og forsterker mentale       prosesser

·         - Det stimulerer hukommelsen

·         - Man blir mer kreativ i problemløsingen, se ting på forskjellige   måter

·         - Men bryter tankerekker og får i gang nye måter å tenke på

·         - Det stimulerer og påvirker sinnsstemning og humør

·         - Aktiverer underbevisstheten

·         - Aktiverer sansene våre og opplevelsen av disse