×

Hvorfor musikk, dans og drama?

Musikk, dans og drama er kreative, morsomme og lystbetonte arbeidsmetoder som innbyr til kreative prosesser. Forskning viser at:

·          Vi stimulerer sansene i kreativitet og forsterker mentale prosesser

·          Det stimulerer hukommelsen

·          Man blir mer kreativ i problemløsingen, se ting på   forskjellige måter

·          Men bryter tankerekker og får i gang nye måter å tenke på

·          Det stimulerer og påvirker sinnsstemning og humør

·          Aktiverer underbevisstheten

·          Aktiverer sansene våre og opplevelsen av disse


For mer informasjon:
LINKER OG PRISER
ÅRSPLAN